média | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x
Výběr a založení produktů

Bonus+ je vkladový účet s měsíční výpovědní dobou vkladu, která se Vám každý měsíc automaticky obnoví. Je úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou, ke které může navíc získat úrokový bonus. Bonus závisí na době vázanosti části vkladu, kterou si sami zvolíte. Doba vázanosti může být 6, 12 nebo 24 měsíců. Bonus je na účet připsán po ukončení doby vázanosti části vkladu. Produkt Bonus+ nabízí i další výhodu, kterou je pravidelná automatická měsíční výpovědní doba. Po jejím uplynutí je vždy možné disponovat s finančními prostředky bez jakékoliv sankce až po dobu 7 dnů. UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY: Od 1.7.2015 je úročení zůstatku na účtu závislé na splnění podmínek definovaných v zákoně č. 87/1995 Sb., tj. úročení prostředků na účtu/účtech klienta je závislé na výši družstevního podílu (základní a další členský vklad). Podrobné informace naleznete níže v části Informace týkající se úročení.
Další členský vklad (dále také "DČV") je unikátní možnost zajímavého zhodnocení peněžních prostředků. Jedná se o investici do základního kapitálu MPU. V případě odpovídajícího ziskového hospodaření MPU bude navržen k výplatě podíl na zisku za každé účetní období. Žádná minimální ani maximální úroveň podílu na zisku není stanovena. DČV není forma vkladového účtu ani jiného obdobného produktu MPU nabízeného klientům, a proto se na něj nevztahuje systém pojištění pohledávek z vkladů. UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY: Od 1.7.2015 je úročení zůstatku na účtu závislé na splnění podmínek definovaných v zákoně č. 87/1995 Sb., tj. úročení prostředků na účtu/účtech klienta je závislé na výši družstevního podílu (základní a další členský vklad). Podrobné informace naleznete níže v části Informace týkající se úročení.
Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu je spořicí účet se zajímavým úrokem a různými výpovědními dobami vkladu. Tento vkladový účet splňuje požadavky na pravidelné či nepravidelné spoření. Výběr vkladu je vázán zvolenou výpovědní dobou. Po zadání výpovědi části, nebo celého vkladu a uplynutí výpovědní doby vkladu máte své finance k dispozici po dobu 7 dnů. UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY: Od 1.7.2015 je úročení zůstatku na účtu závislé na splnění podmínek definovaných v zákoně č. 87/1995 Sb., tj. úročení prostředků na účtu/účtech klienta je závislé na výši družstevního podílu (základní a další členský vklad). Podrobné informace naleznete níže v části Informace týkající se úročení.


Internetové bankovnictví


Informace týkající se úročení

S ohledem na novelu zákona č. 87/1995 Sb., si dovolujeme informovat, že od 1. 7. 2015 probíhá úročení celého zůstatku na účtu závislé na splnění podmínek definovaných ve výše uvedeném zákoně. Podrobné podmínky naleznete na těchto webových stránkách v sekci Novela zákona (https://www.mpu.cz/cs/novelazakona). Tyto podmínky jsou rovněž zohledněny ve smluvní dokumentaci - Všeobecných obchodních podmínkách.


Doručení a podpis smluvní dokumentace

Podpis smluvní dokumentace bude realizován prostřednictvím kurýrní služby společností Mediaservis s.r.o. Po odeslání žádosti o zřízení produktu Vás bude, nejpozději do 5 pracovních dní, telefonicky kontaktovat pracovník Mediaservisu a dohodne si s Vámi termín a místo schůzky.

Pro úspěšné schválení Vaší žádosti budeme od Vás požadovat:

  • fotokopii občanského průkazu (nebudete dokládat v případě, že jste již fotokopii občanského průkazu MPU poskytl a údaje na občanském průkazu jsou aktuální)
  • výpis z účtu, který jste zadal do žádosti, je vedený na Vaše jméno a z kterého bude zaslána první platba na nově zřízený účet (nedokládáte v případě účtu vedeného v MPU).

Po doručení Vámi podepsané smluvní dokumentace a provedení následné kontroly ze strany MPU, budete informován prostřednictvím SMS a Váš nový účet bude připraven na přijetí Vaší první platby. Jakmile bude první platba připsána na Váš účet, celý proces aktivace byl úspěšně dokončen.


Úhrada členského vkladu (upozornění pro nové klienty MPU):

Úhrada členského vkladu ve výši 1000,- Kč bude automaticky odečtena z Vaší první příchozí platby na Váš nový účet. Tip: Navyšte svou první platbu o 1000 Kč a budete tak mít požadovaný zůstatek na Vašem účtu.


Informace týkající se pojištění depozit a členských vkladů

Zatímco vklady na účtech jsou stejně jako vklady u bank pojištěny u Fondu pojištění vkladů, a to do výše ekvivalentu 100 000 EUR na osobu, na členský vklad jakožto součást základního kapitálu se pojištění vkladů nevztahuje.

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s jejich použitím. Další informace